UTRUSTNINGAR

från STORZ MEDICAL

MEDWAVES strävar efter att bidra till att ge människor bättre hälsa och ökad livskvalitet. Genom nära samarbete med STORZ MEDICAL, som har ett stort engagemang i många kliniska forskningsprojekt och med sina unika och innovativa uppfinningar och teknologiska kunskaper bidrar till stor patientnytta, ska vi skapa förutsättningar för implementering av nya behandlingsmetoder. Här presenteras några av de utrustningar vi arbetar med. Fullständig information och beskrivningar av alla modeller finner du på STORZ MEDICALs hemsida.


UROLOGI

DUOLITH®

DUOLITH® används för effektiv behandling av erektil dysfunktion (ED) av vaskulärt ursprung, Induratio Penis Plastica och Chronic Pelvic Pain Syndrome  (CPPS). Många vetenskapliga studier visar den goda effekten av fokuserade stötvågor för dessa indikationer.

DUOLITH® SD1 »ultra«


Effektiviteten uppnås genom att stötvågorna stimulerar blodcirkulationen och inducerar bildandet av nya kapillära blodkärl (angiogenes). Frisättningen av eNOS (endotel nitric oxidsyntas) och VEGF (vaskulär endotelväxtfaktor) förbättras och bidrar till effekten.


Metoden ger flera fördelar tack vare korta och relativt få behandlingstillfällen och att behandlingarna ges utan medicinering, kirurgi eller anestesi.

MODULITH®

MODULITH® är den elektromagnetiska cylindriska stötvågskällan som STORZ MEDICAL utvecklat och är hjärtat i alla litotriptorer. Tack vare den cylindriska konstruktionen möjliggörs in-line röntgen- och/eller ultraljud för att ge den mest exakta lokaliseringen och bästa effekten av stötvågsbehandlingen.

NEUROLOGI


NEUROLITH®

TPS®-Transcranial Pulse Stimulation är en nyutvecklad, non- invasiv stötvågsbehandling av hjärnan som visar goda effekter vid behandling av Alzheimers sjukdom. TPS® är smärtfritt och ges polikliniskt till patienten som är vaken.

NEUROLITH® för TPS®

Den ergonomiska formen på TPS®-handstycket underlättar patientbehandlingen genom att trötthet i handen för personalen minimeras. Kopplingsytan anpassar sig enkelt till patientens huvudform, vilket gör behandlingen med fokuserade pulser enkel och effektiv.


NEUROLITH®-programvaran innehåller funktioner med databas för patienthantering och rekommenderade behandlingsparametrar.

KARDIOLOGI

MODULITH® SLC

Bland hjärt-kärlsjukdomar är ischemisk hjärtsjukdom den vanligaste dödsorsaken i industriländer. Även om medicinering eller interventioner ger bra resultat vid behandling av systolisk hjärtsvikt, är dessa terapier inte lämpliga för alla drabbade patienter på grund av den belastning de utsätter patienten för.

MODULITH® SLC för CSWT

MODULITH® SLC används för CSWT™ Cardiac ShockWave Therapy som är en non-invasiv, poliklinisk behandling som stimulerar till angiogenes som ger en signifikant förbättring av angina pectoris.

CSWT kan med fördel också utföras på riskpatienter. Appliceringen kontrolleras säkert med integrerat ultraljud.


Fullständig information av och beskrivningar av alla modeller, behandlingar och studier finner du på www.STORZMEDICAL.com