MEDWAVES

Medical shockwaves

UPPDRAG

MEDWAVES verkar inom import, försäljning, installation och support av medicinteknisk utrustning. Vår målsättning är att med optimalt anpassad utrustning erbjuda behandlingar som bidrar till att återställa människors hälsa och välbefinnande, som motverkar och eliminerar smärta och sjukdom och som ökar livskvalitet.

Vi strävar ständigt efter att på bästa sätt förmedla förstklassiga och högkvalitativa medicintekniska utrustningar och tjänster till den nordiska marknaden.


Vi inspireras av att etablera nära relationer till våra kunder som är de läkare, sjuksköterskor, medicintekniker och administrativa personal som arbetar inom den offentliga och privata sjukvården.


Våra kunskaper och erfarenheter ska användas för att lyfta vårdgivarnas skicklighet för att ge patienterna ännu bättre behandling.

SAMARBETEN

MEDWAVES representerar STORZ MEDICAL AG inom de medicinska specialistområdena urologi, neurologi och kardiologi i de nordiska länderna.


Vi samarbetar med MLS MEDICAL AS som är auktoriserad serviceleverantör för STORZ MEDICAL i Norden. De ansvarar för teknisk service under garanti och i serviceavtal.


Tillsammans strävar vi alla efter att effektivisera och optimera vår support och våra insatser som ska gynna er som är användare och alla patienter som behandlas med våra utrustningar.Specialicerade inom urologi, neurologi och kardiologi

MEDICINTEKNISK UTRUSTNING

TJÄNSTER

PROJEKTERING


Hela kedjan från presentation, upphandling, installation och applikationsutbildning projekteras av Medwaves. Installationen utförs av STORZ MEDICAL och MLS MEDICAL i samarbete med MEDWAVES .


SUPPORT & UTBILDNING


MEDWAVES ger support & utbildning för att optimera användningen av STORZ MEDICAL’s utrustningar för att nå bästa resultat för patienterna.


TEKNISK SERVICE


För underhållsservice och reparationer under garanti och under gällande serviceavtal samarbetar vi med MLS MEDICAL som är auktoriserad servicepartner till STORZ MEDICAL.