MEDWAVES AB

Medical shockwaves

UPPDRAG

MEDWAVES AB är kontrakterad partner för
STORZ MEDICAL AG med ansvar för import, distribution*, försäljning, installation och support av företagets produkter.


Vi strävar ständigt efter att utveckla och på bästa sätt förmedla förstklassiga och högkvalitativa medicintekniska utrustningar och tjänster.


Vår målsättning är att erbjuda optimalt anpassade utrustningar som ska ge behandlingar som bidrar till att återställa människors hälsa och välbefinnande, som motverkar och eliminerar smärta och sjukdom och som ökar livskvalitet.


Vi inspireras av att etablera nära relationer till våra kunder som är de läkare, sjuksköterskor, medicintekniker och administrativa personal som arbetar inom den offentliga och privata sjukvården.


Våra kunskaper och erfarenheter ska användas för att lyfta vårdgivarnas skicklighet för att ge patienterna ännu bättre behandling.


MEDWAVES AB är ISO certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 samt innehar SSM tillstånd för installation och underhåll av röntgen.


*(enligt MDR Regulation (EU) No. 2017/745), Article 13 MDR, Article 14 MDR och GDPR (EU) 2016/679.)

SAMARBETEN

MEDWAVES representerar STORZ MEDICAL AG inom de medicinska specialistområdena urologi, neurologi och kardiologi i de nordiska länderna.


Vi samarbetar med MLS MEDICAL AS som är auktoriserad serviceleverantör för STORZ MEDICAL i Norden. De ansvarar för teknisk service under garanti och i serviceavtal.


Tillsammans strävar vi alla efter att effektivisera och optimera vår support och våra insatser som ska gynna er som är användare och alla patienter som behandlas med våra utrustningar.Specialicerade inom urologi, neurologi och kardiologi

MEDICINTEKNISK UTRUSTNING

TJÄNSTER

PROJEKTERING


Hela kedjan från presentation, upphandling, installation och applikationsutbildning projekteras av MEDWAVES. Installationen utförs av STORZ MEDICAL och MLS MEDICAL i samarbete med MEDWAVES .


SUPPORT & UTBILDNING


MEDWAVES ger support & utbildning för att optimera användningen av STORZ MEDICAL’s utrustningar för att nå bästa resultat för patienterna.


TEKNISK SERVICE


För underhållsservice och reparationer under garanti och under gällande serviceavtal samarbetar vi med MLS MEDICAL som är auktoriserad servicepartner till STORZ MEDICAL.